Showing 83 results

Description
Steele, Samuel B. (Samuel Benfield), 1848-1919 Winnipeg (Man.) Text
Print preview View:

83 results with digital objects Show results with digital objects

Letter to Sam Steele, 01 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 01 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 02 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 02 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 02 Feb. 1909
Letter to Sam Steele, 02 Feb. 1909
Letter to Sam Steele, 02 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 02 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 03 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 03 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 03 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 03 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 04 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 04 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 05 Jul. 1915
Letter to Sam Steele, 05 Jul. 1915
Letter to Sam Steele, 06 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 06 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 06 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 06 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 06 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 06 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 06 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 06 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 07 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 07 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 08 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 08 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 08 Feb. 1909
Letter to Sam Steele, 08 Feb. 1909
Letter to Sam Steele, 08 Oct. 1908
Letter to Sam Steele, 08 Oct. 1908
Letter to Sam Steele, 09 Aug. 1915
Letter to Sam Steele, 09 Aug. 1915
Letter to Sam Steele, 09 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 09 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 09 Jun. 1915
Letter to Sam Steele, 09 Jun. 1915
Letter to Sam Steele, 09 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 09 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 10 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 10 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 10 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 10 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 11 Jul. 1915
Letter to Sam Steele, 11 Jul. 1915
Letter to Sam Steele, 12 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 12 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 12 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 12 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 12 Jun. 1909
Letter to Sam Steele, 12 Jun. 1909
Letter to Sam Steele, 12 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 12 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 13 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 13 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 13 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 13 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 13 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 13 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 14 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 14 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 14 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 14 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 14 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 14 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 15 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 15 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 15 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 15 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 15 Aug. 1909
Letter to Sam Steele, 15 Aug. 1909
Letter to Sam Steele, 15 Aug. 1915
Letter to Sam Steele, 15 Aug. 1915
Letter to Sam Steele, 16 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 16 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 16 Feb. 1909
Letter to Sam Steele, 16 Feb. 1909
Letter to Sam Steele, 16 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 16 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 16 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 16 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 17 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 17 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 17 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 17 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 18 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 18 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 18 Jul. 1915
Letter to Sam Steele, 18 Jul. 1915
Letter to Sam Steele, 18 May 1909
Letter to Sam Steele, 18 May 1909
Letter to Sam Steele, 18 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 18 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 18 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 18 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 19 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 19 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 19 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 19 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 19 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 19 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 19 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 19 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 20 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, 20 Dec. 1908
Letter to Sam Steele, [20 Jun. 1909]
Letter to Sam Steele, [20 Jun. 1909]
Letter to Sam Steele, 20 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 20 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 21 Jun. 1909
Letter to Sam Steele, 21 Jun. 1909
Letter to Sam Steele, 21 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 21 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 21 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 21 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 22 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 22 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 24 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 24 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 24 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 24 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 24 Jun. 1915
Letter to Sam Steele, 24 Jun. 1915
Letter to Sam Steele, [24 Nov. 1908]
Letter to Sam Steele, [24 Nov. 1908]
Letter to Sam Steele, 24 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 24 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 25 Jul. 1915
Letter to Sam Steele, 25 Jul. 1915
Letter to Sam Steele, 26 Jun. 1910
Letter to Sam Steele, 26 Jun. 1910
Letter to Sam Steele, 26 May 1909
Letter to Sam Steele, 26 May 1909
Letter to Sam Steele, 26 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 26 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 27 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 27 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 27 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 27 Jan. 1909
Letter to Sam Steele, 28 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 28 Apr. 1909
Letter to Sam Steele, 28 Feb. 1909
Letter to Sam Steele, 28 Feb. 1909
Letter to Sam Steele, 28 Jun. 1910
Letter to Sam Steele, 28 Jun. 1910
Letter to Sam Steele, 28 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 28 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 28 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 28 Nov. 1908
Letter to Sam Steele, 28 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 28 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 29 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 29 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 30 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 30 Mar. 1909
Letter to Sam Steele, 30 May 1909
Letter to Sam Steele, 30 May 1909
Letter to Sam Steele, 30 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 30 Sep. 1908
Letter to Sam Steele, 31 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, 31 Aug. 1908
Letter to Sam Steele, [Mar. 1909]
Letter to Sam Steele, [Mar. 1909]
Letters to Sam Steele, 13 Jun. 1915
Letters to Sam Steele, 13 Jun. 1915